Hỏi ĐápLà Ai

Ba Vương Tập Đế là ai ? Là 3 Vị Vua Nào

Gần đây chúng ta đã nghe qua cụm từ Ba Vương Tập Đế này qua một câu hỏi giải thích về Tên Ba Vương Tập Đế trong chung kết Olympia Năm thứ 22. Vậy chi tiết như thế nào hãy cùng tham khảo với ttdccomplex nhé !

Bá Vương Tập Đế là ai ? Là 3 Vị Vua Nào
Ba Vương Tập Đế là ai ? Là 3 Vị Vua Nào

Ba Vương Tập Đế là 3 vị vua nào ?

Ba Vương Tập Đế là 3 vị vua sau :Vua Hiệp Hòa, Vua Dục Đức , Vua Kiến Phúc . Tuy thay nhau lên ngôi nhưng cả 3 đều không thể tại vị được lâu do đều bị ám sát sát hại.

Bá Vương Tập Đế là 3 vị vua nào ?
Ba Vương Tập Đế là 3 vị vua nào ?

Tại sao có câu Ba Vương Tập Đế

Theo sách Kinh Thi Việt Nam (NXB Tri thức – được thực hiện theo ấn bản Kinh Thi Việt Nam của Hàn Thuyên xuất bản cục 1941 – 1945) Tác giả của cuốn sách này Trương Tửu có một đoạn viết về những câu này :

Tại sao có câu Bá Vương Tập Đế
Tại sao có câu Ba Vương Tập Đế
  • Chu tri rành rành: nghĩa của câu này rằng bá cáo cho mọi người đều biết.
  • Câu thứ hai là: Cái đanh nổ lửa nói về việc quân đội Pháp bắn súng vào cửa Đà Nẵng.
  • Câu thứ ba là: Con ngựa đứt cương chỉ sự băng hà của vua Tự Đức và sự rối loạn của triều đình lúc bấy giờ.

Hồi đó, Tường – Thuyết lộng quyền đã giết hại vô số người trung trực. Và còn làm trái với cả di chúc của Tiên Vương, bỏ Vua Dục Đức vào ngục tối tắm, Đưa Hiệp Hòa làm vua. Sau đó họ lại giết Hiệp Hòa đem Kiến Phúc thay vào đó. Rồi lại giết Kiến Phúc tôn Hàm Nghi lên ngôi vua. Ba ông vua kế tiếp nhau liền như thế nên mới có câu: Ba vương tập đế.

Video chi tiết về Ba Vương Tập Đế là ai ?

Tiểu Long Nữ

Sau khi rời cổ mộ tôi đã đầu quân sang làm Blog chuyên về kiến thức trong cuộc sống giải quyết các câu hỏi là gì ? , là ai ? Và những điều thú vị trong cuộc sống . Cảm ơn các bạn đã theo dõi những bài viết của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button