Hỏi Đáp

Cách đếm hình tam giác nhanh nhất

Có rất nhiều phương pháp , mẹo đếm hình tam giác và công thức đếm hình tam giác tuy nhiên mỗi dạng sẽ có những phương pháp và cách đếm hình tam giác nhanh nhất . Dưới đây ttdccomplex đã tổng hợp những hướng dẫn và trường hợp cụ thể có thể áp dụng được cho các em từ lớp 1 đến lớp 2 trở lên.

Cách đếm hình tam giác nhanh nhất

Hướng dẫn cách đếm hình tam giác nhanh nhất

Để có thể đếm hình tam giác nhanh nhất không còn cách nào khác là bạn phải nhận dạng được ccas trường hợp bên dưới đây :

Cách tính số hình tam giác trong hình vuông, hình chữ nhật và hình tứ giác

Nếu hình đã cho chỉ có một hình vuông hoặc hình chữ nhật thì công thức tính số hình tam giác là

  • Công thức đếm hình tam giác trong trường hợp này : Số đường chéo x Số khối

Nếu nó có sự kết hợp của nhiều hơn một ô vuông, chúng ta phải đánh dấu vị trí mà nó tham gia. Trong các ví dụ sau, bạn có thể thấy nó một cách chi tiết nhất

Ví dụ 1 :

cách đếm hình tam giác
cách đếm hình tam giác

Tìm số hình tam giác trong hình dưới đây

Hướng dẫn :

có bao nhiêu hình tam giác
có bao nhiêu hình tam giác
  • Số khối = 4

Vì vậy, số tam giác được tạo thành = 4  ⋅ 2

= 8

Ví dụ 2:

Đếm hình tam giác
Đếm hình tam giác

Tìm số hình tam giác trong hình dưới đây

Hướng dẫn :

mẹo đếm hình tam giác
mẹo đếm hình tam giác
  • Số đường chéo = 2
  • Số khối = 8

Vì vậy, số tam giác được tạo thành = 2  ⋅ 8

= 16

Ví dụ 3:

Tìm số hình tam giác trong hình dưới đây

cách tính số hình tam giác
cách tính số hình tam giác

Hướng dẫn :

Trong mỗi hình vuông, chúng ta có hai đường chéo.

  • Số đường chéo = 2
  • Số khối = 8

Vì vậy, số hình tam giác trong các hình vuông riêng biệt là

= 2  ⋅ 8

= 16

cách đếm hình tam giác nhanh nhất
cách đếm hình tam giác nhanh nhất

Khác với điều này, chúng tôi có hai hình tam giác khác được vẽ ở trên.

Vì vậy, tổng số tam giác = 16 + 2 ==> 18

Ví dụ 4:

đếm xem có bao nhiêu hình tam giác
đếm xem có bao nhiêu hình tam giác

Tìm số hình tam giác trong hình dưới đây

Hướng dẫn :

Chúng ta có ba hình vuông trong hình đã cho.

  • Số đường chéo trong mỗi hình vuông = 2
  • Số khối = 8

Số hình tam giác trong các ô vuông riêng biệt là

= 3  ⋅ 8

= 24

đếm số hình tam giác
đếm số hình tam giác

Ngoài điều này, chúng tôi có bốn hình tam giác khác được vẽ ở trên.

Vì vậy, tổng số tam giác = 24 + 4 ==> 28

Cách đếm hình tam giác trong tam giác

Để tìm số tam giác trong một tam giác lớn, chúng ta nên đặt tên các tầng bằng số. Sau đó, tìm tổng sẽ cho chúng ta tổng số tam giác mà chúng ta có trong hình đó.

Ví dụ 5:

cách tính số tam giác
cách tính số tam giác

Tìm số hình tam giác trong hình dưới đây

Hướng dẫn :

công thức đếm hình tam giác
công thức đếm hình tam giác

Viết các số ở cơ sở, chúng tôi nhận được

Như vậy, có 3 hình tam giác trong hình.

Ví dụ 6:

cách đếm số hình tam giác
cách đếm số hình tam giác

Tìm số hình tam giác trong hình dưới đây

Hướng dẫn :

đếm hình tam giác khó
đếm hình tam giác khó

Bằng cách viết các số ở cơ sở, chúng tôi nhận được

Vì vậy, tổng số tam giác mà chúng ta có là 10.

Ví dụ 7:

mẹo đếm hình tam giác lớp 2
mẹo đếm hình tam giác lớp 2

Tìm số hình tam giác trong hình dưới đây

Hướng dẫn :

cách tính hình tam giác nhanh nhất
cách tính hình tam giác nhanh nhất

Bằng cách viết các số ở cơ sở, chúng tôi nhận được

Ví dụ 8:

cách đếm số hình tam giác nhanh nhất
cách đếm số hình tam giác nhanh nhất

Tìm số hình tam giác trong hình dưới đây

Hướng dẫn :

cách tính có bao nhiêu hình tam giác
cách tính có bao nhiêu hình tam giác

Bằng cách viết các số trong cơ số, chúng ta nhận được

Số hàng = 3

Tổng các số trong mỗi hàng = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

  = 15

Số hình tam giác trong hình = 3 (15)

  = 45

Vậy tổng số hình tam giác trong hình trên là 45 hình.

Có bao nhiêu hình tam giác có số đường phân giác có đỉnh

đếm số tam giác trong hình
đếm số tam giác trong hình

Đếm số hình tam giác có thể có trong các hình trên

Hình – 5: Số hình tam giác có thể có trong Hình – 5 = 1

Hình – 6: Số hình tam giác có thể có trong Hình – 6 = 3

Công thức: Ở đây số phần “n” thì tam giác có thể có là n (n + 1) / 2

Hình – 7: Số hình tam giác có thể có trong Hình – 7 = 10

Gợi ý: Không có phần nào ”n” = 4 nên theo công thức 4 x 5/2 = 10

Hình – 8: Số hình tam giác có thể có trong Hình – 8 = 15

Gợi ý: Không có phần nào ”n” = 5 nên theo công thức 5 x 6/2 = 15.

Cách tính số tam giác có số đường phân giác với đỉnh và đường ngang

cách nhìn bài qua hình tam giác
cách nhìn bài qua hình tam giác

Đếm số hình tam giác trong hình trên

Hình – 9: Đếm tam giác trong Hình – 9 = 2

Hình – 10: Đếm tam giác trong Hình – 10 = 6

Công thức: Ở đây số phần thẳng đứng “n” và phần nằm ngang “m” thì tam giác có thể có là

cách tính hình tam giác

Hình – 11: Đếm tam giác trong Hình – 11 = 30

Bài giải: Ở đây số phần dọc “4” và phần ngang “3” thì hình tam giác có thể là 4 x 3 x 5/2 = 30

Hình – 12: Đếm tam giác trong Hình – 12 = 45

Bài giải: Ở đây số phần dọc “5” và phần ngang “3” thì hình tam giác có thể có là 5 x 3 x 6/2 = 45

Đếm số hình tam giác với trong Tam giác nhúng

cách đếm hình tam giác và tứ giác lớp 3
cách đếm hình tam giác và tứ giác lớp 3

Có bao nhiêu hình tam giác trong các hình trên

Hình – 13: Đếm tam giác trong Hình – 13 = 5

Công thức: Ở đây đánh số các tam giác nhúng trong tam giác ngoài “n” và các phần nằm ngang “m” thì các tam giác có thể có là 4n + 1

Hình – 14: Đếm tam giác trong Hình – 14 = 9 (Ở đây n = 2)

Hình – 15: Đếm tam giác trong Hình – 15 = 13 (Ở đây n = 3)

Đếm hình tam giác có trong mẫu hình tam giác cụ thể

công thức đếm số hình tam giác
công thức đếm số hình tam giác

Có bao nhiêu tam giác có thể có trong các hình trên

Công thức đếm số hình tam giác như trên kiểu mẫu cụ thể của Tam giác

có mấy hình tam giác
có mấy hình tam giác

 trong đó “n” = số tam giác đơn vị trong một cạnh

Lưu ý: Chỉ xem xét phần nguyên từ câu trả lời có được trong công thức trên (Ví dụ: câu trả lời có thể là 13,12 thì chỉ xem xét “13”. Cũng nên nhớ Bạn không cần phải làm tròn số, ví dụ câu trả lời có thể đến 36,8 thì chỉ xem xét “36 ”.

Hình – 16: Không có hình tam giác nào trong Hình – 16 =  13 (Ở đây n = 3)

Bài giải: Theo công thức trên 3 x 5 x 7/8 = 13,12 nên chỉ xét số nguyên tức là 13

Hình – 17: Không có hình tam giác nào trong Hình – 17 =  27 (Ở đây n = 4)

Bài giải: Theo công thức trên 4 x 6 x 9/8 = 27

Hình – 18: Không có hình tam giác nào trong Hình – 18 =  170 (Ở đây n = 8)

Bài giải: Theo công thức trên 8 x 10 x 17/8 = 170

Video hướng dẫn cách đếm hình tam giác

Tiểu Long Nữ

Sau khi rời cổ mộ tôi đã đầu quân sang làm Blog chuyên về kiến thức trong cuộc sống giải quyết các câu hỏi là gì ? , là ai ? Và những điều thú vị trong cuộc sống . Cảm ơn các bạn đã theo dõi những bài viết của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button