Hê sờ lô hơ sờ li là gì ? Sự thật té ghế

You are viewing this post: Hê sờ lô hơ sờ li là gì ? Sự thật té ghếHê sờ lô hơ sờ li là gì ? nếu ai xem bộ phim Gara hạnh phúc thì không thể bỏ qua câu nói đồng điều này được một câu cửa miệng của Trung Sờ trâu . Vậy … Đọc tiếp Hê sờ lô hơ sờ li là gì ? Sự thật té ghế