Giáo Dục

Những công thức và phương trình hóa học khó nhất thế giới

Bạn đang tìm kiếm thông tin về chủ đề ” Phương trình hóa học khó nhất ” nhưng chưa tìm được nhiều kết quả mong muốn, hôm nay TTDC Complex sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Ngoài ra chúng tôi còn cập nhật thêm một số thông tin liên quan khác, mời các bạn cùng theo dõi qua bài viết dưới đây cảu chúng tôi nhé !

Những công thức và phương trình hóa học khó nhất thế giới
Những công thức và phương trình hóa học khó nhất thế giới

Phương trình hóa học khó nhất


Dưới đây là các phương trình hóa học khó nhất và rất phức tạp trong môn hóa học :

Clo

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 
 • Cl2 (k) + H2 (k) → 2HCl (k) 
 • Cl2 + H2O → HCl + HClO
 • Cl2 + 2NaOH (loãng) → NaCl + NaClO + H2O ( sản xuất nước Javel )
 • Cl2 + @Nal → 2NaCl + l2 ( điều chế l2 )
 • Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3 
 • Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4 ( tính oxi hóa mạnh của Clo )
 • MnO2 + 4HCl (đ) → MnCl2 + Cl2 + 2H2O ( điều chế Cl2 )
 • KClO3 + 6HCl (đ) → KCl + 3Cl2 + 3H2O ( điều chế Cl2 )
 • 2NaCl (nóng chảy) → 2Na +Cl2 ( điện phân )
 • 2AgCl → 2Ag + Cl2

HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIĐRIC

 • 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2 
 • 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O 
 • 2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O
 • 2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + SO2 + H2O
 • KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O 
 • NaCl (r) + H2SO4 (đ) → HCl (k) + NaHSO4 

Flo

 • 2Au + 3F2 → 2AuF3 
 • F2 + H2 → 2HF (k) 
 • 2F2 + 2H2O → 4HF + O2
 • 2F2 + SiO2 → 2FiS4 + O2
 • CaF2 + H2SO4 đ → CaSO4 + 2HF
 • $HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O

BROM

 • Br2 + 2Na → 2NaBr 
 • Br2 + 2Nal → 2NaBr + l2
 • Br2 + H2 → 2HBr
 • Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3 
 • PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 3HBr 
 • 2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + 2H2O 
 • 4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2 
Phương trình hóa học khó nhất
Phương trình hóa học khó nhất

Công thức hóa học khó nhất thế giới

Một số công thức hóa học khó nhất thế giới hiện nay, mọi người tham khảo qua nhé.

 • 2KMnO4 + 4K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4 + KOH
 • 2Fe + 6H2SO4(đ, nóng) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 • K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
 • 2KCrO4 + 3(NH4)2S + 2H2O → 2Cr(OH)3 + 3S + 6NH3 + 4KOH
 • CrSO4 + O2 + H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 2H2O
 • 4FeCr2O4 + 8Na2CO3 + 7O2 → 8 Na2CrO4 + 2Fe2O3 + 8CO2
 • Fe + 6 HNO3 (đ, nóng) → Fe(NO3)3 + 3 NO2 + 3 H2O
 • Fe + 4HNO3(l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • Na2Cr2O7 + 2 C → Cr2O3 + Na2CO3 + CO
 • Cu + 2H2SO4(đ, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
 • 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 → 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
 • Fe + 4HNO3(l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 2Cr + 6H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 3SO2↑+3H2O
 • Fe + 6HNO3(đ, nóng) → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2 Fe + 6 H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20
 • 2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH → 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O
 • 4Cr(OH)2 +O2 + 2H2O→ 4Cr(OH)3
 • Cr + HNO3 + 3HCl → CrCl3 + NO ↑ + 2H2O
 • Cr + 4HNO3 → Cr(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O
 • 2Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O
 • 4CrCl2 + O2 + 4HCl → 4CrCl3 + 2H2O
Công thức hóa học khó nhất thế giới
Công thức hóa học khó nhất thế giới

Bài viết trên đã tổng hợp những thông tin chi tiết về chủ đề Những công thức và phương trình hóa học khó nhất thế giới một cách đầy đủ nhất, mọi người tham khảo qua nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những bài viết tiếp theo hay và hấp dẫn hơn !

Video xem thêm về chủ đề Phương trình hóa học khó nhất !


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button