Là Gì

Give a hand with something là gì ? Đi với giới từ gì ?

Bạn đang tìm Give a hand with something là gì mà chưa tìm được, Trong bài viết này ttdccomplex.vn sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề về Give a hand with something là gì. Ngoài ra chúng tôi còn tập hợp một số thông tin liên quan như: give a hand with là gì, give sb a hand with sth mời các bạn theo dõi.

Give a hand with something là gì ? Đi với giới từ gì ?
Give a hand with something là gì ? Đi với giới từ gì ?

Give a hand là gì ?

 • Give a hand nghĩa la gì : ” Giúp một tay ” nghĩa là khi bạn nhìn thấy ai đó gặp khó khăn và bạn đã ra tay giúp đỡ.

He is always ready to give a hand to others

Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác

give me a hand nghĩa la gì
give me a hand nghĩa la gì
 • Give a hand with something là gì : đưa tay với một cái gì đó

If you two ever need a hand with something, come find me.
Nếu có cái gì phải giúp một tay, bạn cứ tới tìm tôi,
Martinez here could use a hand with something.
Martinez đây có thể cần giúp một tay.

give sb a hand là gì
give sb a hand là gì
 • Give me a hand là gì Giúp tôi một tay nghĩa là bạn yêu cầu ai đó giúp đở cho mình

Would you please give me a hand?
Vui lòng giúp tôi một tay được không?

 • Give me a hand đồng nghĩa

Dưới đây là các từ đồng nghĩa với Give me a hand

 1. Can you give me a hand : Bạn có thể giúp tôi một tay
 2. Can you help : Bạn có thể giúp
 3. Can you help me : bạn có thể giúp tôi dược không
 4. Come help me : Đến giúp tôi
 5. Could you give me a hand : Bạn có thể giúp tôi một tay không
 6. Could you help : Bạn có thể giúp không
 7. Give me a hand : Giúp tôi một tay
 8. Giving me a hand : Giúp tôi một tay
 9. Help me : giúp tôi
give a hand + gì
give a hand + gì

Give a hand đi với giới từ gì ?

Give me a hand đi với giới từ gì bao gồm:

 • Giới từ chỉ thời gian: on, in, at, for, to, ..
 • Giới từ sở hữu: of, with, ..

Could you give me a hand to move this table?

Bạn có thể giúp tôi di chuyển cái bàn này được không?

Hey Tony, could you give me a hand to move this table?
“Này Tony, anh có thể giúp tôi dọn bàn được không?

Give me a hand đi với giới từ gì
Give me a hand đi với giới từ gì

Qua bài viết trên chúng tôi đã cập nhật các thông tin về Give a hand with something là gì ? Đi với giới từ gì ? give me a hand with mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài và hẹn gặp lại bạn ở những bài viết hay và hấp dẫn hơn.

Video về Give a hand with something là gì ? Đi với giới từ gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button