Hỏi Đáp

Phản ứng màu biure của peptit là gì ?

Phản ứng màu biure của peptit được sử dụng để xác định sự hiện diện của liên kết peptit trong một chất. Liên kết peptit được hình thành khi hai axit amin được kết nối thông qua nhóm amin và nhóm cacbonyl. Protein bao gồm nhiều axit amin kết nối với nhau thông qua liên kết peptit. Do đó, phản ứng màu biure được sử dụng để xác định sự hiện diện của protein trong mẫu. Chi tiết như thế nào hãy cùng tham khảo bên dưới đây với ttdccomplex nhé !

Phản ứng màu biure của peptit là gì ?
Phản ứng màu biure của peptit là gì ?

Biuret là gì ?

Biuret là thuốc thử bao gồm kali hydroxit và đồng sunfat. Ở điều kiện bình thường, màu của thuốc thử biuret là màu xanh lam. Tuy nhiên, nó sẽ đổi màu thành tím nếu có các liên kết peptit. Liên kết peptit là liên kết hóa học giữ các axit amin lại với nhau. Có những lựa chọn thay thế khác cho thuốc thử biuret và chúng là đồng sunphat và natri hydroxit. Các dung dịch A và B của Fehling cũng có thể được sử dụng.

Biuret là gì ?
Biuret là gì ?

Đồng sunfat ngậm nước là nguyên nhân hình thành các ion Cu (II) tạo thành phức chelate. Màu xanh lam riêng biệt của thuốc thử là do ion Cu (II) tạo ra. Mặt khác, dung dịch kali hydroxit là chất cung cấp môi trường kiềm. Cuối cùng, kali natri tartrat làm ổn định phức hợp chelate

Phản ứng màu biure của peptit là gì ?

Khi có mặt trong dung dịch kiềm, ion đồng II màu xanh lam có thể tạo phức với các liên kết peptit vì peptit này có các cặp electron không chia sẻ trong nitơ và oxy của nước. Khi phức chất này đã được hình thành, dung dịch chuyển từ màu xanh lam sang màu tím. Màu tím càng đậm thì số phức peptit-đồng càng cao . Phản ứng xảy ra trong quá trình thử nghiệm được gọi là phản ứng Biuret.

Phản ứng màu biure của peptit là gì ?
Phản ứng màu biure của peptit là gì ?

Màu biure là màu gì ?

  • Có bạn hỏi mình Màu biure là màu gì ? thì màu biure  khi chưa có phản ứng là màu xanh lam nhé !

Phản ứng màu biure có màu gì ?

  • Sau khi phản ứng biure xảy ra thì chúng sẽ có màu tím nếu môi trường dó có sự xuất hiện cảu Protein.

Hướng dẫn thí nghiệm phản ứng màu biure của peptit

Thuốc thử Biuret là dung dịch được tạo thành từ natri hydroxit (NaOH) hoặc kali hydroxit (KOH), đồng (II) sunfat ngậm nước và kali natri tartrat. Sau đó được thêm vào chelate và do đó ổn định các ion cốc. Cả NaOH và KOH đều cung cấp môi trường kiềm .

Quy trình peptit có phản ứng màu biure :

  • Lấy 3 ống nghiệm sạch và khô.
  • Thêm 1-2 ml dung dịch thử, albumin trứng và nước khử ion vào các ống nghiệm tương ứng.
  • Thêm 1-2 ml thuốc thử Biuret vào tất cả các ống nghiệm.
  • Lắc đều và để yên hỗn hợp trong 5 phút.
  • Quan sát bất kỳ sự thay đổi màu sắc nào.
phản ứng màu biure của peptit
phản ứng màu biure của peptit

Kết quả thí nghiệm :

Quan sátDiễn Giải
Không thay đổi màu sắc, tức là dung dịch vẫn có màu xanh lamProtein không có
Dung dịch chuyển từ màu xanh lam sang màu tím đậmProtein Xuất hiện trong mẫu

Đây cùng là lời giải thích  phản ứng màu biure của lòng trắng trứng .

Video hướng dẫn về Phản ứng màu biure

Tiểu Long Nữ

Sau khi rời cổ mộ tôi đã đầu quân sang làm Blog chuyên về kiến thức trong cuộc sống giải quyết các câu hỏi là gì ? , là ai ? Và những điều thú vị trong cuộc sống . Cảm ơn các bạn đã theo dõi những bài viết của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button