Giáo Dục

Cách viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng Tiếng Anh

Đây là một bài viết hữu ích cho những người muốn tìm hiểu về cách viết về nghề nghiệp tương lai bằng tiếng Anh. Bài viết “Cách viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng Tiếng Anh” sẽ hướng dẫn bạn cách viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của mình một cách dễ hiểu, hay và chuyên nghiệp. Bạn sẽ được biết cách sử dụng từ vựng và cấu trúc câu hợp lý để tạo ra một đoạn văn chuyên nghiệp và chân thực. Hãy cùng chúng tôi ttdccomplex.vn tìm hiểu thêm nhé!

Cách viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng Tiếng Anh
Cách viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng Tiếng Anh

Cách viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng Tiếng Anh


Để viết một đoạn văn nói về nghề nghiệp tương lai bằng Tiếng Anh chúng ta cần :

  • Phần mở đầu: Trình bày rõ mục đích của bạn khi viết bài luận. Bạn có thể trả lời các câu hỏi sau:

“What is your future dream?” “Why did you choose that dream?”“Ước mơ tương lai của bạn là gì?” “Tại sao bạn chọn ước mơ đó?”

  • Phần thân bài: Giải thích và mở rộng lý luận của bạn bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi bạn tự đặt để trình bày vấn đề một cách rõ ràng hơn.

Ví dụ các câu hỏi:

“How did you get your initial interest in this job? Has anyone in this profession inspired you?”

“Làm thế nào mà bạn có sự quan tâm ban đầu với công việc này? Có ai trong nghề này truyền cảm hứng cho bạn?”

“What do you hope to achieve in this career?”“Bạn hy vọng đạt được điều gì trong sự nghiệp này?”

“How do you fulfill your dream?”“Bạn thực hiện ước mơ của bạn như thế nào?”

  • Phần Kết bài: Xác nhận lại tại sao bạn chọn nghề đó.

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai


Dưới đây là những đoạn văn về nghề nghiệp tương lai  bằng Tiếng Anh kèm bản dịch:

Viết đoạn văn Tiếng Anh về Nghề nghiệp tương lai 

The future of my career is something that I have been thinking about for a long time. I believe that with hard work and determination, I can achieve great things in my chosen field. My passion lies in the field of technology and innovation, and I am constantly seeking new ways to expand my knowledge and skills. In the future, I see myself working as a software engineer or a tech entrepreneur, creating innovative solutions that make a positive impact on society.

I envision a world where technology is integrated into every aspect of our lives, making it easier and more convenient for us to accomplish tasks and live our daily lives. As a software engineer, I would have the opportunity to work on developing cutting-edge technologies that could revolutionize the way we live and work. Additionally, I would also have the chance to work on projects that help solve some of the world’s biggest problems, such as climate change, poverty, and disease.

In my role as a tech entrepreneur, I would have the freedom to pursue my own ideas and create new products and services that solve real-world problems. This would be a challenging and exciting role, as I would have to use my creativity, problem-solving skills, and technical knowledge to bring my ideas to life. I would also be able to work with a team of talented individuals who share my passion for technology and innovation, making it an even more rewarding experience.

Ultimately, my goal is to make a positive impact on the world through my work. I believe that technology has the potential to change lives for the better, and I am determined to be a part of that change. Whether as a software engineer or a tech entrepreneur, I am confident that my future in the field of technology and innovation will be bright, and I am excited to see what the future holds.

Bản Dịch:

Tương lai sự nghiệp của tôi là điều mà tôi đã nghĩ đến từ lâu. Tôi tin rằng với sự chăm chỉ và quyết tâm, tôi có thể đạt được những điều tuyệt vời trong lĩnh vực mình đã chọn. Niềm đam mê của tôi nằm trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới, và tôi không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình. Trong tương lai, tôi mong muốn mình sẽ làm việc với tư cách là một kỹ sư phần mềm hoặc một doanh nhân công nghệ, tạo ra các giải pháp sáng tạo có tác động tích cực đến xã hội.

Tôi mường tượng về một thế giới nơi công nghệ được tích hợp vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và sống cuộc sống hàng ngày của mình dễ dàng và thuận tiện hơn. Là một kỹ sư phần mềm, tôi sẽ có cơ hội làm việc để phát triển các công nghệ tiên tiến có thể cách mạng hóa cách chúng ta sống và làm việc. Ngoài ra, tôi cũng sẽ có cơ hội làm việc trong các dự án giúp giải quyết một số vấn đề lớn nhất của thế giới, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, nghèo đói và bệnh tật.

Với vai trò là một doanh nhân công nghệ, tôi sẽ có quyền tự do theo đuổi ý tưởng của riêng mình và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Đây sẽ là một vai trò đầy thách thức và thú vị, vì tôi sẽ phải sử dụng khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và kiến thức kỹ thuật của mình để biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Tôi cũng sẽ có thể làm việc với một nhóm gồm những cá nhân tài năng, những người có chung niềm đam mê với công nghệ và sự đổi mới của tôi, khiến nó trở thành một trải nghiệm bổ ích hơn nữa.

Cuối cùng, mục tiêu của tôi là tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công việc của mình. Tôi tin rằng công nghệ có khả năng thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn và tôi quyết tâm trở thành một phần của sự thay đổi đó. Dù với tư cách là một kỹ sư phần mềm hay một doanh nhân công nghệ, tôi tin tưởng rằng tương lai của mình trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sẽ rất tươi sáng và tôi rất hào hứng muốn biết tương lai sẽ ra sao.

Viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng Tiếng Anh
Viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng Tiếng Anh

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Cảnh Sát

My Dream Career as a Police Officer

From a young age, I have always had a strong desire to serve my community and make a difference in people’s lives. This passion has driven me to pursue a career in law enforcement, specifically as a police officer. The idea of working in a challenging and dynamic environment, where I can use my skills to help others and make a positive impact, excites me.

I have a deep appreciation for the role of police officers in maintaining public safety and order. I admire their bravery and dedication to their work, and I am eager to follow in their footsteps. As a police officer, I know that I will be faced with difficult situations, but I am confident in my ability to handle them with integrity and professionalism.

My goal is to use my training and experience to help solve crimes, prevent crime and protect the citizens of my community. I also want to be an active member of the community and make a difference by participating in local events and programs. I believe that building strong relationships between the police and the community is essential for maintaining a safe and harmonious environment.

I am aware that this career is not without its challenges, but I am prepared to meet them head-on. I am willing to put in the hard work and effort necessary to succeed in this field. I know that becoming a police officer will require a lot of discipline, commitment, and dedication, but I am confident that I have what it takes to succeed.

In conclusion, my dream of becoming a police officer is driven by my passion for serving others and making a positive impact. I am committed to this career and believe that I have the skills and qualities necessary to excel in this field. I am excited about the challenges and opportunities that lie ahead and look forward to making a difference in the lives of those I serve.

Bản Dịch:

 

Nghề nghiệp mơ ước của tôi là một sĩ quan cảnh sát

Từ khi còn trẻ, tôi luôn có một mong muốn mạnh mẽ là phục vụ cộng đồng của mình và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người. Niềm đam mê này đã thúc đẩy tôi theo đuổi sự nghiệp thực thi pháp luật, cụ thể là cảnh sát. Ý tưởng làm việc trong một môi trường đầy thách thức và năng động, nơi tôi có thể sử dụng các kỹ năng của mình để giúp đỡ người khác và tạo ra tác động tích cực, khiến tôi phấn khích.

Tôi đánh giá cao vai trò của cảnh sát trong việc duy trì trật tự và an toàn công cộng. Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự cống hiến hết mình cho công việc của họ, và tôi háo hức đi theo bước chân của họ. Là một sĩ quan cảnh sát, tôi biết rằng mình sẽ phải đối mặt với những tình huống khó khăn, nhưng tôi tự tin vào khả năng xử lý chúng một cách chính trực và chuyên nghiệp.

Mục tiêu của tôi là sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình để giúp phá án, ngăn ngừa tội phạm và bảo vệ công dân trong cộng đồng của tôi. Tôi cũng muốn trở thành một thành viên tích cực của cộng đồng và tạo ra sự khác biệt bằng cách tham gia các sự kiện và chương trình tại địa phương. Tôi tin rằng việc xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa cảnh sát và cộng đồng là điều cần thiết để duy trì một môi trường an toàn và hài hòa.

Tôi biết rằng sự nghiệp này không phải là không có những thách thức, nhưng tôi đã sẵn sàng để đối mặt trực tiếp với chúng. Tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ và nỗ lực cần thiết để thành công trong lĩnh vực này. Tôi biết rằng việc trở thành sĩ quan cảnh sát sẽ đòi hỏi rất nhiều kỷ luật, cam kết và cống hiến, nhưng tôi tự tin rằng mình có những gì cần thiết để thành công.

Tóm lại, ước mơ trở thành cảnh sát của tôi được thúc đẩy bởi niềm đam mê phục vụ người khác và tạo ra tác động tích cực. Tôi cam kết với sự nghiệp này và tin rằng tôi có những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để vượt trội trong lĩnh vực này. Tôi hào hứng với những thách thức và cơ hội phía trước và mong muốn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người tôi phục vụ.

Đoạn văn Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Cảnh Sát
Đoạn văn Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Cảnh Sát

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Bác Sĩ

My Future Career as a Doctor

I have always been fascinated by the medical field and the idea of helping others in need. This is why I have chosen to pursue a career as a doctor. To me, being a doctor is not just a job, but a calling. The opportunity to make a real difference in someone’s life and to improve their health and well-being is truly a rewarding experience.

Growing up, I was inspired by the dedication and compassion of the doctors who treated my family and friends. I was amazed at their ability to diagnose and treat a wide range of illnesses and conditions. This passion for medicine only grew stronger as I got older and I knew that I wanted to follow in their footsteps.

In order to achieve my goal, I know that I have a long road ahead of me. Medical school will be rigorous and demanding, but I am confident that with hard work and determination, I will be able to succeed. Once I have completed my education and become a licensed doctor, I hope to work in a hospital or clinic where I can make a real impact on the lives of my patients.

In addition to treating patients, I also want to be an advocate for public health. I believe that it is important to educate people about the importance of preventive care and to encourage them to lead healthy lifestyles. By promoting wellness and disease prevention, I hope to help reduce the burden on the healthcare system and improve the overall health of my community.

In conclusion, my future career as a doctor is one that I am truly passionate about. I am excited about the opportunities and challenges that lie ahead, and I am determined to make a positive impact on the lives of my patients. I believe that with dedication, hard work, and a genuine desire to help others, I will be able to achieve my goal of becoming a successful and compassionate doctor.

Bản Dịch:

Nghề nghiệp tương lai của tôi là một bác sĩ

Tôi luôn bị mê hoặc bởi lĩnh vực y tế và ý tưởng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây là lý do tại sao tôi đã chọn theo đuổi nghề bác sĩ. Đối với tôi, trở thành một bác sĩ không chỉ là một công việc, mà còn là một ơn gọi. Cơ hội tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của ai đó và cải thiện sức khỏe cũng như hạnh phúc của họ thực sự là một trải nghiệm bổ ích.

Khi lớn lên, tôi được truyền cảm hứng bởi sự tận tâm và lòng trắc ẩn của các bác sĩ đã điều trị cho gia đình và bạn bè tôi. Tôi ngạc nhiên trước khả năng chẩn đoán và điều trị nhiều loại bệnh và tình trạng của họ. Niềm đam mê y học này chỉ lớn dần lên khi tôi lớn lên và tôi biết rằng mình muốn tiếp bước họ.

Để đạt được mục tiêu của mình, tôi biết rằng tôi còn cả một chặng đường dài phía trước. Trường y sẽ rất khắt khe và đòi hỏi khắt khe, nhưng tôi tin rằng với sự chăm chỉ và quyết tâm, tôi sẽ có thể thành công. Khi tôi đã hoàn thành chương trình học của mình và trở thành một bác sĩ được cấp phép, tôi hy vọng được làm việc trong bệnh viện hoặc phòng khám nơi tôi có thể tạo ra tác động thực sự đến cuộc sống của bệnh nhân.

Ngoài việc điều trị cho bệnh nhân, tôi cũng muốn trở thành người ủng hộ sức khỏe cộng đồng. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải giáo dục mọi người về tầm quan trọng của việc chăm sóc phòng ngừa và khuyến khích họ có lối sống lành mạnh. Bằng cách thúc đẩy sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, tôi hy vọng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và cải thiện sức khỏe tổng thể của cộng đồng của tôi.

Tóm lại, nghề bác sĩ trong tương lai của tôi là nghề mà tôi thực sự đam mê. Tôi rất hào hứng với những cơ hội và thách thức phía trước, và tôi quyết tâm tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của các bệnh nhân của mình. Tôi tin rằng với sự cống hiến, làm việc chăm chỉ và mong muốn thực sự giúp đỡ người khác, tôi sẽ có thể đạt được mục tiêu trở thành một bác sĩ thành công và giàu lòng nhân ái.

Đoạn văn Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Bác Sĩ
Đoạn văn Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Bác Sĩ

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Diễn Viên

The future of acting is one that is full of possibilities and excitement. With advancements in technology and an increasing demand for diverse and authentic stories, actors are poised to have even greater opportunities to bring their craft to the forefront of entertainment.

In the future, actors will have access to cutting-edge technologies such as virtual and augmented reality, allowing them to bring their performances to life in ways never before imagined. They will be able to create immersive and interactive experiences for audiences, pushing the boundaries of what we consider traditional acting.

Furthermore, the demand for diversity and inclusivity in media will continue to grow, providing actors with the chance to showcase their talent and tell a wider range of stories. This will bring more representation and authentic voices to the forefront, allowing actors to showcase their skills in new and exciting ways.

Ultimately, the future of acting is bright and full of endless possibilities. With the right tools and a continued commitment to artistic excellence, actors will continue to captivate and entertain audiences for generations to come.

Bản Dịch:

Tương lai của diễn xuất là một tương lai đầy khả năng và hứng thú. Với những tiến bộ trong công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng đối với những câu chuyện đa dạng và chân thực, các diễn viên sẵn sàng có nhiều cơ hội hơn nữa để đưa nghề của họ lên hàng đầu trong lĩnh vực giải trí.

Trong tương lai, các diễn viên sẽ được tiếp cận với các công nghệ tiên tiến như thực tế ảo và thực tế tăng cường, cho phép họ biến các màn trình diễn của mình trở nên sống động theo những cách chưa từng có trước đây. Họ sẽ có thể tạo ra những trải nghiệm đắm chìm và tương tác cho khán giả, vượt qua ranh giới của những gì chúng tôi coi là diễn xuất truyền thống.

Hơn nữa, nhu cầu về sự đa dạng và toàn diện trong các phương tiện truyền thông sẽ tiếp tục tăng lên, mang đến cho các diễn viên cơ hội thể hiện tài năng của họ và kể nhiều câu chuyện hơn. Điều này sẽ mang lại nhiều đại diện hơn và tiếng nói chân thực hơn, cho phép các diễn viên thể hiện kỹ năng của họ theo những cách mới và thú vị.

Cuối cùng, tương lai của diễn xuất rất tươi sáng và đầy những khả năng vô tận. Với các công cụ phù hợp và cam kết không ngừng hướng tới nghệ thuật xuất sắc, các diễn viên sẽ tiếp tục thu hút và giải trí cho khán giả trong nhiều thế hệ sau.

Đoạn văn Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Diễn Viên
Đoạn văn Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Bác Sĩ

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Giáo Viên

As a teacher, the future of this profession is incredibly exciting. With advancements in technology, the way we educate and engage students is constantly evolving. In the future, teachers will have access to a multitude of resources that can enhance the learning experience for their students.

For example, virtual and augmented reality will provide teachers with innovative ways to bring subjects to life, making lessons more interactive and memorable. Teachers will also be able to customize lesson plans based on individual student’s strengths and weaknesses, providing personalized attention and support.

Additionally, the role of a teacher will expand beyond the traditional classroom setting. With the rise of online education, teachers will have the opportunity to reach a wider audience, making their expertise and knowledge accessible to anyone with an internet connection.

In conclusion, the future of teaching looks bright and full of endless possibilities. Teachers will be at the forefront of shaping the next generation, and with new technologies, they will have the tools they need to make a real difference in the lives of their students.

Bản Dịch:

Là một giáo viên, tương lai của nghề này là vô cùng thú vị. Với những tiến bộ trong công nghệ, cách chúng tôi giáo dục và thu hút học sinh không ngừng phát triển. Trong tương lai, giáo viên sẽ có quyền truy cập vào vô số tài nguyên có thể nâng cao trải nghiệm học tập cho học sinh của họ.

Ví dụ, thực tế ảo và thực tế tăng cường sẽ cung cấp cho giáo viên những cách sáng tạo để đưa các môn học vào cuộc sống, làm cho bài học trở nên tương tác và đáng nhớ hơn. Giáo viên cũng sẽ có thể tùy chỉnh kế hoạch bài học dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của từng học sinh, cung cấp sự quan tâm và hỗ trợ cá nhân.

Ngoài ra, vai trò của giáo viên sẽ mở rộng ra ngoài môi trường lớp học truyền thống. Với sự phát triển của giáo dục trực tuyến, giáo viên sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều đối tượng hơn, khiến chuyên môn và kiến thức của họ có thể tiếp cận được với bất kỳ ai có kết nối internet.

Tóm lại, tương lai của việc dạy học có vẻ tươi sáng và đầy những khả năng vô tận. Các giáo viên sẽ đi đầu trong việc định hình thế hệ tiếp theo và với các công nghệ mới, họ sẽ có những công cụ cần thiết để tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của học sinh.

Đoạn văn Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Giáo Viên
Đoạn văn Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Giáo Viên

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Cầu thủ bóng đá

As a future professional soccer player, I envision a bright and exciting career ahead of me. I see myself constantly improving my skills, physically and mentally, and thriving on the challenges that come with the sport.

I believe that being a soccer player is not just about playing on the field, but also about being a role model to others. I aim to inspire and motivate young players, to show them that anything is possible with hard work and dedication. I will always strive to be the best version of myself and represent my team with pride and honor.

I look forward to the opportunities that will come my way, from traveling the world and playing in international tournaments to making a positive impact in the lives of others through the sport. I am confident that my passion for soccer and my unwavering commitment to excellence will help me achieve my dreams and become a successful soccer player in the future.

Bản Dịch:

Là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai, tôi mường tượng ra một sự nghiệp tươi sáng và thú vị phía trước. Tôi thấy mình không ngừng cải thiện các kỹ năng của mình, cả về thể chất và tinh thần, đồng thời phát triển mạnh mẽ trước những thử thách đi kèm với môn thể thao này.

Tôi tin rằng trở thành một cầu thủ bóng đá không chỉ là thi đấu trên sân mà còn là một hình mẫu cho những người khác. Tôi mong muốn truyền cảm hứng và động viên các cầu thủ trẻ, để cho họ thấy rằng mọi thứ đều có thể làm được nếu làm việc chăm chỉ và cống hiến. Tôi sẽ luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và đại diện cho đội của mình với niềm tự hào và vinh dự.

Tôi mong đợi những cơ hội sẽ đến với mình, từ việc đi du lịch khắp thế giới và tham gia các giải đấu quốc tế đến việc tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của những người khác thông qua môn thể thao này. Tôi tin tưởng rằng niềm đam mê bóng đá và cam kết không ngừng hướng tới sự xuất sắc sẽ giúp tôi đạt được ước mơ và trở thành một cầu thủ bóng đá thành công trong tương lai.

Đoạn văn Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Cầu Thủ Bóng Đá
Đoạn văn Tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai: Cầu Thủ Bóng Đá

Video Cách viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng Tiếng Anh


Kết thúc bài viết, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách viết về nghề nghiệp tương lai bằng tiếng Anh. Qua bài viết “Cách viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng Tiếng Anh ” chúng ta đã học được một số kỹ năng cần thiết để viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của mình một cách chuyên nghiệp và tự tin.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn độc giả đã đọc bài viết và hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong việc phát triển nghề nghiệp tương lai của mình. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến gì, vui lòng để lại bình luận dưới đây.

Cảm ơn độc giả rất nhiều!

Xavier Diaz

Trong thế giới đầy tri thức và sự phát triển không ngừng, tôi, Xavier Diaz, mong muốn được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với mọi người. Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi tự hào là một người luôn đam mê học hỏi và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Được sinh ra tại Washington, Hoa Kỳ, tôi đã trải qua nhiều thử thách và trưởng thành nhờ vào sự học hỏi và trau dồi bản thân. Tôi tin rằng mỗi người đều có tiềm năng để phát triển và vươn tới những mục tiêu lớn lao, chỉ cần họ có đam mê, sự kiên trì và khát khao học hỏi. Đó cũng chính là tinh thần mà tôi mong muốn lan tỏa cho mọi người, bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình một cách sáng tạo và đầy tính nhân văn. Với niềm đam mê văn học và thơ ca, tôi mong muốn truyền cảm hứng và khơi gợi những cảm xúc tinh tế nhất từ những tác phẩm của mình. Cùng tôi khám phá và truyền đạt những giá trị đích thực của cuộc sống, đồng hành và học hỏi từ những người xung quanh để chúng ta cùng vươn tới những giá trị cao đẹp nhất trong cuộc sống này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button