Là Gì

Das Sein Zum Tode là gì ?

Das Sein Zum Tode là gì ? một trong những câu nói và đã có rất nhiều người biến câu nói và khái niệm trừu tượng này thành hình xăm . Vậy chi tiết về Das Sein Zum Tode như thế nào hãy cùng tham khảo giải thích chi tiết bên dưới đây với ttdccomplex.vn nhé !

Das Sein Zum Tode là gì ?

Das Sein Zum Tode là gì ?

Das Sein Zum Tode Tính thể qui tịch dịch ra từ tiếng Đức có nghĩa là ” Sống cho đến chết ” có nghĩa là những người theo tư tưởng cuộc sống này không phải là hết mà nó chỉ đang kết thúc.

Das Sein Zum Tode là gì ?
Das Sein Zum Tode là gì ?

Định nghĩa Das Sein Zum Tode bắt nguồn từ Martin Heidegger Về thể tính của chân lý . Ông là một nahf Thuyết học nổi tiếng người Đức.

Giải thích chi tiết Das Sein Zum Tode

Để có thể lãnh hội và định nghĩa hiện tính thể (Dasein) dưới khía cạnh “toàn thể tính” (Ganzsein) trên bình diện tính luận (ontologisch), Heidegger đặt Dasein dưới đặc điểm trọng yếu là Sein Zum Tode (Tính thể qui tử, tính thể qui tịch). Sự chết (Tode) là cứu cánh, là điểm tối hậu mà Dasein đạt tới để làm thành “toàn thể tính” (Ganzsein) của mình; nhưng có một điều mâu thuẫn không thể nào tránh được :

  • Dasein muốn đạt tới Ganzsein thì Dasein không còn Dasein nữa
  • Dasein phải đánh mất Dasein thì mới đến được Ganzsein; đó là lý do cắt nghĩa tại sao tôi không thể nào có kinh nghiệm bản thân về cái chết của chính tôi.
Giải thích chi tiết Das Sein Zum Tode
Giải thích chi tiết Das Sein Zum Tode

Trọn đời, tôi phải sống trong trạng thái mất mát, nhưng ngay trong trạng thái mất mát trọn vẹn, tôi cũng vẫn không có được kinh nghiệm về nó: vì khi có kinh nghiệm ấy thì tôi không còn ở đó, có mặt ở đó (Dasein) để mà có kinh nghiệm về sự không còn ở đó. Thành ra tôi không bao giờ lãnh hội được trọn vẹn bản thể (Ganzsein) của tôi, vì nói đến trọn vẹn thì phải nói đến sự cuối cùng của chính tự thể, mà tự thể cuối cùng là tự thể đã mất, không còn nữa; chỉ có sự chết mới xác định sự toàn thể, sự trọn vẹn của tự thể, nhưng chết có nghĩa là không còn tự thể nữa, không hiện ra tính thể của mình nữa, không còn Dasein nữa

Das Sein Zum Tode định nghĩa đơn giản

  • “Tính thể qui tịch, tính thể qui tử” (Sein zum Tode) thuộc về “Tính thể” của hiện tính thể (Dasein), tức là “ưu tính” (Sorge).
  • “Có thể phân tích “Sorge” (ưu tính) trong ba khía cạnh quan thiết:
  • Existenzial tät (xuất thể tính)
  • Faktizität (sự tính)
  • Verfallen (đọa tính)
Das Sein Zum Tode định nghĩa đơn giản
Das Sein Zum Tode định nghĩa đơn giản

Video chi tiết Das Sein Zum Tode là gì ?

Tiểu Long Nữ

Sau khi rời cổ mộ tôi đã đầu quân sang làm Blog chuyên về kiến thức trong cuộc sống giải quyết các câu hỏi là gì ? , là ai ? Và những điều thú vị trong cuộc sống . Cảm ơn các bạn đã theo dõi những bài viết của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button